Vedenjakelu

Kiteen Vesikunta toimittaa käyttövettä Kiteen keskustaajaman alueen kotitalouksille, palvelutoiminnalle ja teollisuudelle. Lisäksi Kiteen Vesikunta toimittaa käyttövettä Puhoksen ja Tolosenmäen taajamiin sekä Kiteen Eteläisen vesiosuuskunnan tarpeisiin. Kulutus henkeä kohden on noin 135 l vuorokaudessa.

Kiteen Vesikunnan vedenottamot sijaitsevat Kiteen kaupungin alueella. Pohjavettä pumpataan verkostoon kulutukseen noin 1600 kuutiota vuorokaudessa.

Vedenlaatua seurataan Kiteen Vesikunnan talousvesilaitoksen valvontatutkimusohjelman 2022-2026 mukaisesti.

Kiteen Vesikunnan verkostoveden kokonaiskovuus on 0,5 mmol/l (dh 2.5-3.5). Veden pH on noin 8. Kiteen vesijohtoverkoston vesi on pehmeää. Pesukoneissa ei siten tarvitse erikseen käyttää vedenpehmennysaineita.

Kiteen Vesikunnan runkovesijohtoverkoston pituus on 102,1 kilometriä. Kiteen Vesikunnan hoidossa on myös Kiteen kaupungin omistamaa runkovesijohtoverkostoa 60,2 kilometriä. Lisäksi hoidossa on Palo-Ojan Vesiosuuskunnan omistamaa runkovesijohtoverkostoa on 96,9 kilometriä ja Kiteen Eteläisen Vesiosuuskunnan runkovesijohtoverkostoa103,1 kilometriä sekä Keski-Karjalan Läntisen Vesiosuuskunnan runkovesijohtoja on 113,6 km. 

Yhteensä runkovesijohtoverkostoa on Kiteen Vesikunnan hoidettavana noin 475 kilometriä Keski-Karjalan alueella. 

Vedenjakeluun liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä Kiteen Vesikuntaan

puh. 040-727 7007