Yritys

Kiteen Vesikunta on nykyaikainen vesi- ja viemäröintilaitos, joka huolehtii omalla toiminta-alueellaan Kiteen keskustaajamassa puhtaasta käyttövedestä ja jätevesien puhdistamisesta sekä Kiteen kaupungin Puhoksen ja Tolosenmäen taajamien käyttöveden jakelusta ja jätevesien puhdistamisesta. Lisäksi Kiteen Vesikunta toimittaa puhdasta käyttövettä Kiteen eteläisen vesiosuuskunnan tarpeisiin. Palvelemme Kiteen haja-asutusalueella Kiteen eteläisen vesiosuuskunnan lisäksi Palo-ojan vesiosuuskunnan ja Keski-Karjalan läntisen vesiosuuskunnan vesihuoltoa. Kiteen Vesikunta on osuuskuntamuotoinen laitos. Vuonna 2020 Kiteen Vesikunnan liikevaihto oli 1 269 776,73 euroa.

Vedenottamoita osuuskunnalla on kolme kappaletta, ne sijaitsevat Meijerinrannassa, Hallakorvessa ja vuonna 2015 käyttöönotettu vedenottamo Närsäkkälän Kajoossa. Kaikilta vedenottamoilta pumpataan pohjavettä kuluttajien käyttöön. Vedenottamoista vesi pumpataan suoraan verkostoon, josta tarvittava vesi kulkeutuu vesitorniin.  Kulutukseen pumpattu vesimäärä oli vuonna 2020 keskimäärin n. 1793 m³/vrk. Lisäksi Kiteen Vesikunta huolehtii Palo-Ojan vesiosuuskunnan vedenottamon toiminnasta. Palo-Ojan vedenottamolta pumpattiin vuonna 2020 vettä kulutukseen n. 227 /vrk.

Kiteen keskustan jätevedenpuhdistamolle johdetaan noin 6200 asukkaan jätevedet. Puhdistamolle tuli viemärivettä vuonna 2020 keskimäärin n. 1312 m³ vuorokaudessa. Puhdistamolla otetaan vastaan myös sako- ja umpikaivolietteitä. Jätevedestä erotettu kiintoaines kompostoitiin aikaisemmin Kiteen kaupungin Sopensuon kaatopaikalla kompostointilaitoksessa. Nykyisin kiintoaineksen jatkokäsittelystä vastaa Biokymppi Oy biokaasulaitoksessaan Kiteen Sopensuolla. Kiteen Vesikunta huolehtii myös Kiteen kaupungin Puhoksen taajaman jätevedenpuhdistamon toiminnasta.

Vuonna 2020 puhdasta talousvettä myytiin kuluttajille 307 380 m³ ja laskutettuja jätevesiä johdettiin Kiteen keskustaajaman jätevedenpuhdistamolle 236 201 m³. Kiteen Vesikunta on yksi maamme suurimpia vesiosuuskuntia. Valtakunnallisen Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen runsaasta 200 jäsenestä Kiteen Vesikunta sijoittuu sadan suurimman joukkoon.

Lisätietoa Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen kotisivuilta www.vvy.fi ja Suomen Ympäristökeskuksen kotisivuilta ww.syke.fi