Yritys

Kiteen Vesikunta on nykyaikainen vesi- ja viemäröintilaitos, joka huolehtii omalla toiminta-alueellaan Kiteen keskustaajamassa puhtaasta käyttövedestä ja jätevesien puhdistamisesta sekä huolehtii Kiteen kaupungin Puhoksen ja Tolosenmäen taajamien käyttöveden jakelusta ja jätevesien puhdistamisesta. Lisäksi Kiteen Vesikunta toimittaa puhdasta käyttövettä Kiteen eteläisen vesiosuuskunnan tarpeisiin. Hoidamme Kiteen haja-asutusalueella Kiteen eteläisen vesiosuuskunnan lisäksi Palo-ojan vesiosuuskunnan ja Keski-Karjalan läntisen vesiosuuskunnan vesihuoltoa. Kiteen Vesikunta on osuuskuntamuotoinen laitos. Vuonna 2021 Kiteen Vesikunnan liikevaihto oli 1 341 382,65 euroa.

Vedenottamoita osuuskunnalla on kolme kappaletta, ne sijaitsevat Meijerinrannassa, Suorlahden Hallakorvessa ja Närsäkkälän Kajoossa. Kaikilta vedenottamoilta pumpataan pohjavettä kuluttajien käyttöön. Vedenottamoista vesi pumpataan suoraan verkostoon, josta osa tarvittavasta vedestä kulkeutuu vesitorniin.  Kulutukseen pumpattu vesimäärä oli vuonna 2021 keskimäärin n. 1344 m³/vrk. Kiteen Vesikunta huolehtii myös Palo-Ojan vesiosuuskunnan vedenottamon toiminnasta. Palo-Ojan vedenottamolta pumpattiin vuonna 2021 vettä kulutukseen keskimäärin n. 231 /vrk.

Kiteen keskustan jätevedenpuhdistamolle johdetaan noin 6200 asukkaan jätevedet. Puhdistamolle tuli viemärivettä vuonna 2021 keskimäärin n. 1600 m³ vuorokaudessa. Puhdistamolla otetaan vastaan myös sako- ja umpikaivolietteitä. Jätevedestä erotettu kiintoaines kuljetetaan jatkokäsittelyyn josta vastaa Biokymppi Oy biokaasulaitoksessaan Kiteen Sopensuolla. Kiteen Vesikunta huolehtii myös Kiteen kaupungin Puhoksen taajaman jätevedenpuhdistamon toiminnasta.

Vuonna 2021 puhdasta talousvettä myytiin kuluttajille 312 795 m³ ja laskutettuja jätevesiä johdettiin Kiteen keskustaajaman jätevedenpuhdistamolle 238 806 m³. Kiteen Vesikunta on yksi maamme suurimpia vesiosuuskuntia. Valtakunnallisen Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen runsaasta 200 jäsenestä Kiteen Vesikunta sijoittuu sadan suurimman joukkoon.

Lisätietoa Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen kotisivuilta www.vvy.fi ja Suomen Ympäristökeskuksen kotisivuilta ww.syke.fi