Vedenjakelu

Kiteen Vesikunta toimittaa vettä Kiteen kaupungin alueen kotitalouksille, palvelutoiminnalle ja teollisuudelle. Kulutus henkeä kohden on noin 135 l vuorokaudessa.

Kiteen Vesikunnan vedenottamot sijaitsevat Meijerinrannassa, Hallakorvessa ja uusin vedenottamo Kajoossa. Pohjavettä pumpataan verkostoon noin 1460 kuutiota vuorokaudessa.

Hallakorpi

Itä-Suomen vesioikeuden 29.12.93 päätöksen no 126/93/2 Dnro 1993/179 (Hn) mukaisesti Hallakorvesta pumpattavan veden määrä on enintään 1800 m³/d puolivuosikeskiarvona.

Veden laatua tarkkaillaan Pohjois-Karjalan Ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.

Meijerinranta

Itä-Suomen Vesioikeuden 19.12.1996 päätöksen no 88/96/2 Dnro 1996/200 (Hn) mukaisesti Meijerinrannasta pumpattavan veden määrä on enintään 2500 m³/d vuosikeskiarvona.

Veden laatua tarkkaillaan Pohjois-Karjalan Ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.

Kajoo

Kiteen Vesikunnan Kajoon vedenottamo valmistui vuodenvaihteessa 2014-2015 ja vedenotto aloitettiin alkuvuodesta 2015. Vedenottamolla on Itä-Suomen Aluehallintoviraston 21.3.2014 antama päätös Nro 19/2014/2 Dnrp ISAVI/47/04.09/2013, jonka mukaan Kajoosta voidaan ottaa vettä 250 m³/d puolivuosikeskiarvona laskettuna.

 

Kiteen Vesikunnan verkostoveden kokonaiskovuus on 0,5 mmol/l (dh 2.5-3.5). Veden pH on noin 8. Kiteen vesijohtoverkoston vesi on pehmeää. Pesukoneissa ei siten tarvitse erikseen käyttää vedenpehmennysaineita.

Kiteen Vesikunnan runkovesijohtoverkoston pituus on 79,5 kilometriä. Lisäksi Kiteen Vesikunnan hoidossa on Kiteen kaupungin omistamaa runkovesijohtoverkostoa 70,9 kilometriä, Palo-Ojan Vesiosuuskunnan runkovesijohtoverkostoa 96,9 kilometriä, Kiteen Eteläisen Vesiosuuskunnan runkovesijohtoverkostoa 102,0 kilometriä ja Keski-Karjalan Läntisen Vesiosuuskunnan runkovesijohtoja 105 km. Yhteensä runkovesijohtoverkostoa on hoidettavana noin 455 kilometriä Keski-Karjalan alueella. Vedenjakeluun liittyvissä asioissa tai mahdollisissa ongelmissa pyydämme ottamaan yhteyttä Kiteen Vesikuntaan puh. 040-727 7007